Jørn Zachariassen

Speciallæge i almen medicin siden 2009

Helle Jensen

Sygeplejerske

Dorthe Hansen

Sygeplejerske

Jens Mose

KBU læge.

Starter 1/9 2022. Skal være hos os ½ år .